Sommerfest

Sommerfest i Højvangen er en tradition, der har eksisteret siden 2008.

Sommerfesten arrangeres af en styregruppe af frivillige ildsjæle, repræsentanter fra afdelingsbestyrelser og boligsociale medarbejdere. De organiserer omkring 100 frivillige til at hjælpe med festlighederne, der består af festtelt, koncerter, boder, legeland for børn, fodboldturnering, og hvad der ellers kan skabes af aktiviteter.

Sommerfesten ligger altid i slutningen af maj eller begyndelsen af juni,

Sommerfesten er en åben bydelsfest for alle – uanset hvor man bor. Det er gratis at deltage i festen og aktiviteterne, og mad og drikke sælges til meget rimelige priser.

Hvis man ønsker at være frivillig eller gerne vil stå for en aktivitet, kan man henvende sig til Katja Bach Dam på tlf: 60224207.

Foreninger, institutioner eller organisationer er også meget velkomne og kan rette henvendelse til Charlotte Strandgaard på tlf: 30742690 eller Peter Gregersen på tlf: 40309581.