Familiekurser

Familiekurser i Højvangen er et tilbud til familier bosiddende i Projekt Højvangens område og formålet er at skabe mere trivsel for de enkelte familier. Familierne mødes en aften om ugen til fællesspisning, oplæg, diskussion og erfaringsudveksling.

Imens er der aktiviteter for børnene i Børnehaven Regnbuen. Kurserne giver rum for refleksion over familielivet, ny viden og fællesskab mellem de deltagende familier.

Familiekurset kører på lukkede forløb med ca. 10 kursusgange og 6-8 deltagende familier ad gangen. Kurset inkl. mad er gratis for deltagerne, men der forventes, at man møder op hver gang samt er motiveret for at skabe positive forandringer for og i sin familie.

Temaerne på kurset har tidligere været børneopdragelse, teenagere, forældrerollen, sundhed, traumer mm. Der er på hvert kursusforløb og afsat tid til, at voksne og børn hygger sig, leger eller tager på tur sammen.

Hvis man er interesseret i at komme med på kursus, kan man kontakte Fælles om Højvangen.

Tovholder er familieterapeut Jytte Ramlov: Tlf: 61779338.