Fremtidsværkstedet

I Fremtidsværkstedet kan unge fra kvarteret mødes med andre unge og være med til at skabe et værested, hvor unges fritids- og arbejdsliv er på dagsordenen. 
De voksne i Fremtidsværkstedet er Pernille Follin, der er UU- vejleder og Peter Gregersen, der er boligsocial projektmedarbejder. De to kan bl.a. hjælpe med at finde et lommepenge- eller fritidsjob eller støtte til en fritidsaktivitet.

I Fremtidsværkstedet er der forskellige aktiviteter målrettet forskellige målgrupper som f.eks. “8.-9.-klasser”, “Girl Only” “Foredrag og oplæg ved gæster og andre unge, der er i gang med uddannelse eller job”.

Der vil også være ture på besøg hos virksomheder eller uddannelsesinstitutioner, og forældrearrangementer, hvor forældre inviteres til at høre mere om de mange muligheder der findes.

Fremtidsværkstedet er for unge fra 13 år, der bor i helhedsplanens område (Poul la Cours Vej, Kildevænget, Chr. Kolds Vej og NFS. Grundtvigs Vej).