Beskæftigelse

At være i beskæftigelse eller under uddannelse betyder noget for den enkeltes livskvalitet, og som forældre er man en vigtig rollemodel for sine børn, der oplever, at man ved uddannelse og job i højere grad har mulighed for at skabe sig det liv, man drømmer om.

Derfor er der i ”Fælles om Højvangen” et indsatsområde, der hedder ”Beskæftigelse”. Indsatsen vil også rette sig mod at hjælpe unge videre i uddannelsessystemet i form af et fremskudt tilbud om UU – vejledning her i området.

Der indgår også en sundhedsindsats. Fordi det at tage vare om sig selv og sit helbred kan være en god start på at sørge for bedre livsvilkår for sig selv. Det betyder, at sundhedskonsulent, Line Vindbæk Andersen og nogle af hendes kolleger fortsat vil være at finde i Højvangen med bl.a. motionshold og rygestop-kurser. Line er blevet et kendt ansigt i Højvangen, og det er vi glade for, at hun skal blive ved med. Det er også muligt at booke en sundhedssamtale med Line, hvor man kan få snakket om sin egen sundhed og begynde at tage små skridt i en god retning.

Aktiviteter under indsatsen er:

Lommepengejob

Fremskudt UU- vejledning

Sundhedsindsats